Juridisk erklæring

Læs disse servicevilkår ("aftalen") omhyggeligt igennem. Ved at klikke eller trykke på "OK" eller "Enig" (eller et lignende udtryk) i forbindelse med denne aftale, accepterer du denne aftale. Vi anbefaler, at du udskriver en kopi af denne aftale til senere brug. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer som beskrevet nedenfor.

Dette er en aftale mellem dig og McNeil Denmark ApS ("virksomheden" eller "vi" eller "os" eller "vores") vedrørende din brug af IPREN® webstedet, der findes på www.ipren.dk ("webstedet") ("tjenesterne").

Gennemgå vores fortrolighedspolitik på https://www.ipren.dk/personbeskyttelseserklæring for at få nærmere oplysninger om, hvilke oplysninger, vi indsamler, og hvordan vi bruger dem.

DETTE WEBSTED ER TILTÆNKT TIL OG HENVENDER SIG TIL INDBYGGERE I DANMARK. DU BEKRÆFTER, AT DU HAR DEN LOVLIGE MINDSTEALDER TIL AT INDTRÆDE DENNE AFTALE, ELLER HVIS DU IKKE HAR DET, AT DU HAR INDHENTET DINE FORÆLDRES ELLER DIN VÆRGES SAMTYKKE TIL AT INDGÅ DENNE AFTALE.p>

HVIS DU BRUGER TJENESTERNE PÅ VEGNE AF ELLER TIL FORDEL FOR ENHVER ORGANISATION, DU ER TILKNYTTET, ACCEPTERER DU VILKÅRENE I DENNE AFTALE PÅ VEGNE AF DIG SELV OG EN SÅDAN ORGANISATION, OG DU BEKRÆFTER, AT DU HAR DEN JURIDISKE MYNDIGHED AT BINDE EN SÅDAN ORGANISATION TIL DENNE AFTALE. Henvisninger til "dig" og "din" i denne aftale refererer til både dig og enhver sådan organisation.

1. Vores ret til at foretage ændringer. Vi kan fra tid til anden ændre denne aftale (af en hvilken som helst årsag, f.eks. ændringer i de funktioner eller tjenester, der tilbydes af dette websted, eller for at afspejle en ændring i lovgivningen) ved at underrette dig om sådanne ændringer på en rimelig måde og ved at gøre en revideret aftale tilgængelig gennem tjenesterne. Enhver sådan ændring vil ikke være gældende for eventuelle transaktioner eller tvister mellem dig og os, der opstår før den dato, hvor vi offentliggjorde den reviderede aftale, der inkorporerede sådanne ændringer, eller på anden måde underrettede dig om sådanne ændringer. Dit klik eller tryk på "OK" eller "Enig" (eller et lignende udtryk) i forbindelse med denne aftale vil udgøre din accept af sådanne ændringer. Titlen "Sidst opdateret" ovenfor angiver, hvornår denne aftale sidst blev ændret.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, kan vi til enhver tid og uden ansvar ændre eller afbryde alle eller dele af tjenesterne (f.eks. for at afspejle ændringer i de relevante love, for at beskytte tjenesternes sikkerhed eller for at implementere rimelige tekniske justeringer og forbedringer, for at ændre de tjenester og funktioner, der tilbydes af webstedet), opkræve, ændre eller frafalde gebyrer, der kræves for at bruge tjenesterne, hvor det med rimelighed er nødvendigt, eller tilbyde muligheder til nogle eller alle brugere efter eget skøn. Vi vil søge at underrette dig på rimelige måder om (i) eventuelle ændringer, der vil have en væsentlig negativ indvirkning på din brug af tjenesterne set som en helhed, og (ii) enhver væsentlig stigning i de gebyrer, som vi opkræver for at bruge tjenesterne.

2. Ansvarsfraskrivelse i forbindelse med information

OPLYSNINGER, SOM INKLUDERER RÅD OG ANBEFALINGER, DER GIVES SOM EN DEL AF TJENESTERNE, ER UDELUKKENDE BEREGNET TIL UDDANNELSES- OG OPLYSNINGSFORMÅL. DE ER IKKE TÆNKT SOM LÆGELIG ELLER HELBREDSMÆSSIG RÅDGIVNING ELLER TIL BRUG SOM MEDICINSK DIAGNOSE ELLER BEHANDLING AF ET HVILKET SOM HELST INDIVIDUELT PROBLEM. DE ER LIGELEDES IKKE TILTÆNKT SOM ERSTATNING FOR PROFESSIONEL RÅDGIVNING OG TJENESTER FRA EN KVALIFICERET SUNDHEDSPERSON, SOM ER BEKENDT MED DE UNIKKE FAKTA OM DIG. SØG ALTID RÅDGIVNING HOS DIN LÆGE ELLER EN ANDEN KVALIFICERET SUNDHEDSPERSON VEDRØRENDE ENHVER MEDICINSK TILSTAND, OG INDEN DU STARTER EN NY BEHANDLING. DIN BRUG AF TJENESTERNE ER UNDERLAGT DE SUPPLERENDE ANSVARSFRASKRIVELSER OG FORBEHOLD, DER KAN BLIVE VIST I TJENESTERNE.

VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR KONSEKVENSER, DER DIREKTE ELLER INDIREKTE ER RELATERET TIL HANDLINGER ELLER FRAVÆR AF HANDLINGER, DU UDFØRER BASERET PÅ OPLYSNINGERNE ELLER ANDET MATERIALE, DER GIVES SOM EN DEL AF TJENESTERNE. SELVOM VI BESTRÆBER OS PÅ AT HOLDE DE OPLYSNINGER, SOM LEVERES AF TJENESTERNE, NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE OG OPDATEREDE, GIVER VI INGEN GARANTIER OG HÆFTER IKKE FOR NOGEN FORM FOR SKADE ELLER TAB I FORBINDELSE MED NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN ELLER RETTIDIGHEDEN AF DE OPLYSNINGER, DER GIVES SOM EN DEL AF TJENESTERNE.

3. Oplysninger, som indsendes via tjenesterne. Din indsendelse af oplysninger via tjenesterne er underlagt vores fortrolighedspolitik, der findes på https://www.ipren.dk/personbeskyttelseserklæring, herunder vores cookiepolitik, som findes på https://www.ipren.dk/cookiepolitik.

4. Jurisdiktionsspørgsmål. Tjenesterne er muligvis ikke egnede eller tilgængelige til brug i visse jurisdiktioner. Enhver brug af tjenesterne sker på eget ansvar, og du skal overholde alle gældende love, regler og bestemmelser. Vi kan til enhver tid begrænse tilgængeligheden af tjenesterne, helt eller delvist, for enhver person eller ethvert geografisk område, som vi efter eget skøn vælger af gyldige grunde (f.eks. for at overholde relevante love og lovkrav, for at beskytte tjenesternes sikkerhed eller for at gennemføre rimelige tekniske justeringer).

5. Acceptabel brug og adfærdsregler. Du må ikke:

 • Gennem eller i forbindelse med tjenesterne offentliggøre, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre materialer, der er eller kan være: (a) truende, chikanerende, nedværdigende, hadefulde, skræmmende eller på anden måde undlader at respektere andres rettigheder og værdighed, (b) ærekrænkende, injurierende eller svigagtige, (c) obskøne, uanstændige, pornografiske eller på anden måde stødende eller (d) beskyttet af ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, offentligheds- eller fortrolighedsret eller enhver anden ejendomsret, uden udtrykkelig, forudgående, skriftlig tilladelse fra den relevante ejer.
 • Gennem eller i forbindelse med tjenesterne offentliggøre, transmittere eller på anden måde tilgængeliggøre en hvilken som helst form for virus, orm, trojansk hest, påskeæg, tidsbombe, spyware eller anden computerkode, -fil eller -program, der er eller potentielt er skadelig(t) eller invaderende eller har til formål at beskadige eller kapre driften af eller overvåge brugen af hardware, software eller udstyr (hver især en "virus").
 • Bruge tjenesterne til et hvilket som helst kommercielt formål, herunder brug til dine kommercielle formål eller kommercielle formål, der vil gavne dig på nogen måde.
 • Bruge tjenesterne til ethvert formål, der er bedragerisk eller på anden måde ulovligt.
 • Indsamle oplysninger om brugere af tjenesterne på nogen måde, herunder gennem reverse engineering.
 • Forstyrre driften af tjenesterne eller de servere eller netværk, der bruges til at gøre tjenesterne tilgængelige, herunder ved at hacke eller ødelægge en del af tjenesterne, eller overtræde ethvert krav eller enhver politik for sådanne servere eller netværk.
 • Begrænse eller forhindre enhver anden person i at bruge tjenesterne.
 • Reproducere, ændre, tilpasse, oversætte, oprette afledte værker af, sælge, leje, lease, udlåne, timeshare, distribuere eller på anden måde udnytte en del af (eller enhver brug af) tjenesterne, undtagen som udtrykkeligt godkendt i henhold til denne aftale, uden vores udtrykkelige, forudgående, skriftlige samtykke.
 • Udføre reverse engineering af, dekompilere eller adskille nogen del af tjenesterne, undtagen hvor en sådan begrænsning udtrykkeligt er forbudt ved gældende lov.
 • Fjerne enhver meddelelse om ophavsret, varemærker eller andre ejendomsrettigheder fra tjenesterne.
 • Inkorporere en hvilken som helst del af tjenesterne i et produkt eller en tjeneste, uden vores udtrykkelige, forudgående, skriftlige samtykke.
 • Systematisk downloade og gemme tjenesternes indhold.
 • Bruge en hvilken som helst robot, edderkop, webstedssøgnings-/hentningsprogram eller en anden manuel eller automatisk enhed til at hente, indeksere, "skrabe", "datamine" eller på anden måde indsamle tjenesternes indhold eller reproducere eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af tjenesterne uden vores udtrykkelige, forudgående, skriftlige samtykke. På trods af det foregående og med forbehold for overholdelse af alle anvisninger, der er indeholdt i robots.txt-filen i tjenesternes rodmappe, giver vi operatører af offentlige søgemaskiner tilladelse til at bruge edderkopper til at kopiere materialer fra tjenesterne til det ene formål (og udelukkende i det omfang, det er nødvendigt for) at skabe offentligt tilgængelige, søgbare indekser for sådanne materialer, men ikke cache eller arkiver af sådanne materialer. Vi forbeholder os retten til at tilbagekalde en sådan tilladelse, enten generelt eller i specifikke tilfælde, når som helst og uden varsel.

Du er ansvarlig for at anskaffe, vedligeholde og betale for al hardware, telekommunikation og andre tjenester, der er nødvendige for, at du kan bruge tjenesterne.

6. Elektronisk kommunikation. De oplysninger, der videregives som en del af tjenesterne, kan udgøre en elektronisk kommunikation. Når du kommunikerer med os via tjenesterne eller via andre former for elektroniske medier, f.eks. pr. e-mail, kommunikerer du med os elektronisk. Du accepterer, at vi kan kommunikere elektronisk, med forbehold for lokale fortroligheds- og anti-spam-love, og at en sådan kommunikation samt meddelelser, videregivelser, aftaler og anden kommunikation, som vi giver dig elektronisk, svarer til skriftlig kommunikation og vil have samme kraft og virkning, som hvis de var skriftlige og underskrevet af den part, der sender meddelelsen.

7. Registrering. Du skal muligvis registrere dig for at bruge tjenesterne. Vi kan afvise eller kræve, at du ændrer, ethvert brugernavn, adgangskode eller andre oplysninger, du giver. Dit brugernavn og din adgangskode er kun til personlig brug. Du er eneansvarlig for at bevare fortroligheden af dine legitimationsoplysninger og for at begrænse adgangen til din mobilenhed, computer og/eller andre midler til at få adgang til tjenesterne. Vi er ikke ansvarlige for enhver brug af dine legitimationsoplysninger, der skyldes, at du ikke har holdt dem fortrolige. Du er eneansvarlig for alle aktiviteter, der finder sted på din konto, enten med eller uden din viden. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af dine legitimationsoplysninger eller din konto, som du får kendskab til. Vi anbefaler, at du, i det omfang du tager adgang til tjenesterne via en mobilenhed, beskytter din enhed med en adgangskode.

Du accepterer, at alle oplysninger, du giver os, skal være aktuelle, nøjagtige og fuldstændige, og at du vil holde sådanne oplysninger opdaterede ved at underrette os om eventuelle ændringer.

Vi forbeholder os retten til at opsige enhver konto når som helst efter eget skøn, herunder uden begrænsning på grund af manglende overholdelse af disse anvendelsesvilkår, svig eller misbrug eller enhver vildledende fremstilling, som du eller nogen, der bruger din konto, måtte gøre os til genstand for.

8. Profiler og fora. Du kan få tilladelse til at stille visse oplysninger eller materialer (hver især en "indsendelse") til rådighed i forbindelse med tjenesterne, herunder på profilsider eller interaktive funktioner. Vi har ingen kontrol over og er ikke ansvarlige for indsendelser, enhver tredjeparts brug eller misbrug af indsendelser eller for dine interaktioner med andre brugere. Brugere er i sidste ende ansvarlige for deres egne handlinger. Hvis du vælger at gøre dine personlige eller andre oplysninger offentligt tilgængelige via tjenesterne, gør du det på eget ansvar.

Du anerkender, at ethvert forum indeholder andre brugeres meninger og synspunkter. Du anerkender yderligere, at vi ikke er ansvarlige for nøjagtigheden af eventuelle indsendelser på webstedet. Du forstår og accepterer, at ansvaret for alle indsendelser alene påhviler den person, der sendte indsendelsen. Du forstår og accepterer, at du skal evaluere, og påtage dig alle risici i forbindelse med, brugen af enhver indsendelse, herunder enhver påberåbelse af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller nytten af en sådan indsendelse.

9. Vores ret til at bruge indsendelser. Intet i denne aftale overfører nogen ejendomsrettigheder i dine indsendelser. For hver indsendelse giver du os en verdensomspændende, royaltyfri, fuldt betalt, ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, overførbar og fuldt underlicenserbar (gennem flere niveauer) licens, uden yderligere hensyn til dig eller en eventuel tredjepart, til reproducere, distribuere, udføre og vise (offentligt eller på anden måde), skabe afledte værker af, tilpasse, ændre, gemme og på anden måde bruge, analysere og udnytte en sådan indsendelse, og kontakte dig om din indsendelse i ethvert format eller medie, der for nærværende er kendt eller efterfølgende udvikles, og til ethvert formål (herunder salgsfremmende formål, såsom vidnesbyrd og reklame).

Det står os frit for at bruge ideer, koncepter, knowhow eller teknikker, der er indeholdt i eller stammer fra enhver indsendelse, til et hvilket som helst formål, herunder udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter. Du bedes derfor undlade at indsende eller sende os ideer, forslag eller materialer, som du ønsker at holde fortrolige, eller som du forventer at modtage kompensation for. Du har ikke noget tilgodehavende hos os i forbindelse med brug eller ikke-brug af indsendelser. Når du indsender indsendelser, forstår du, at vi har ret, men ikke pligt, til at bruge, vise og offentliggøre dit navn, fotografi, lighed, stemme, præstation, biografiske oplysninger og/eller udsagn i hele verden for evigt på tjenesterne og på ethvert tilknyttet eller efterfølgende websted eller sociale mediekanaler, der ejes eller drives af os eller vores datterselskaber. Hvis vi gør brug af nogen af disse rettigheder, forstår og accepterer du, at du ikke vil modtage nogen form for vederlag, betaling, meddelelse eller kredit, og du vil heller ikke have ret til at godkende, hvordan vi bruger dem.

Hvis du desuden giver os ideer eller forslag ("feedback"), betragter vi denne feedback som en indsendelse. Du accepterer, at feedback ikke er fortrolig, og at du giver den vederlagsfrit, uopfordret og uden begrænsninger og ikke pålægger os nogen forpligtelse med hensyn til sådan feedback.

Du bekræfter, at (a) du har alle rettigheder, der er nødvendige for at give de licenser, der er givet i dette afsnit, (b) dine indsendelser er fuldstændige og nøjagtige og (c) dine indsendelser og din levering af dem til os ikke er svigagtige eller på anden måde overtræder gældende lovgivning eller tredjeparts rettigheder. Du giver endvidere uigenkaldeligt afkald på (og giver samtykke til, at vi udfører handlinger eller undladelser i forbindelse med dine indsendelser og tilhørende materialer, der kan være i strid med) enhver "moralsk rettighed" eller andre rettigheder med hensyn til tilskrivning af forfatterskab eller integritet af materialer vedrørende din indsendelse, som du måtte have under enhver gældende lov.

Vi kan pålægge tjenesterne en maksimal mængde lagerplads til indsendelser. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skade, du måtte lide som følge af sletning eller manglende lagring af meddelelser, kommunikation eller anden indsendelse i forbindelse med opretholdelse af den maksimale lagringsmængde.

10. Overvågning af brug af tjenesten. Vi vil muligvis (men har ingen forpligtelse til at) overvåge, evaluere, ændre eller fjerne indsendelser, før eller efter at de vises på tjenesterne, eller analysere din adgang til eller brug af tjenesterne. Vi kan videregive oplysninger om din adgang til og brug af tjenesterne, omstændighederne omkring overførslen af indsendelser samt personlige oplysninger om brugere, der gør indsendelser tilgængelige, i hvert tilfælde i overensstemmelse med gældende lov eller efter anmodning fra en domstol eller retshåndhæver eller en anden offentlig myndighed eller på anden måde i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik.

11. Din ret til at bruge tjenesterne. Du anerkender, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder i tjenesterne, herunder webstedet, tilhører os eller vores licensgivere. Du har ingen andre rettigheder i eller til tjenesterne end retten til at få adgang til dem i overensstemmelse med denne aftale. Med forbehold for din overholdelse af aftalen og udelukkende i dennes varighed: Kan du se én kopi af webstedet på en hvilken som helst enkelt enhed, udelukkende til personlig, ikke-kommerciel brug. Du er ansvarlig for at holde din enhed sikker og beskytte den korrekt.

12. Virksomhedens ejendomsrettigheder. Vi og vores leverandører ejer tjenesterne, som er beskyttet af ejendomsrettigheder og love, herunder alle vores handelsnavne, varemærker og servicemærker og eventuelle tilhørende logoer. Alle handelsnavne, varemærker, servicemærker og logoer (samlet kaldet "mærker") på tjenesterne, der ikke ejes af os, tilhører deres respektive ejere. Du må ikke bruge vores mærker i forbindelse med et produkt eller en tjeneste, der ikke er vores, eller på en måde, der sandsynligvis vil forårsage forvirring. Intet, som er indeholdt i tjenesterne, må fortolkes som, at det giver ret til at bruge mærker uden udtrykkelig, forudgående, skriftlig tilladelse fra ejeren.

13. Tredjepartsmaterialer, links. Tjenesterne kan give adgang til tredjepartsoplysninger, -produkter, -tjenester og andet materiale, herunder indsendelser (samlet kaldet "tredjepartsmaterialer"). Vi har hverken kontrol over eller godkender, og er ikke ansvarlige for, eventuelle tredjepartsmaterialer, der er links til fra tjenesterne, herunder nøjagtigheden, indholdet eller tilgængeligheden af oplysninger, produkter eller tjenester, der findes i tredjepartsmaterialet. Vi kan ikke sikre, at du vil være tilfreds med produkter eller tjenester, som du køber fra tredjeparter, herunder via links fra tjenesterne til tredjepartsmaterialer. Vi fremsætter desuden ingen erklæringer eller giver nogen form for garantier med hensyn til sikkerheden af oplysninger (herunder uden begrænsning kreditkort og andre personlige oplysninger), du kan blive bedt om at give til en tredjepart, herunder gennem tredjepartsmateriale, der er knyttet til tjenesterne. Vi har ingen forpligtelse til at overvåge tredjepartsmaterialer, og vi kan til enhver tid blokere eller deaktivere adgangen til tredjepartsmaterialer. Din adgang til eller brug af tredjepartsmaterialer sker på eget ansvar og er underlagt eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, der gælder for sådanne materialer.

14. Yderligere vilkår. Yderligere vilkår kan regulere visse funktioner eller indhold i tjenesterne, såsom tilbud, lodtrækninger, konkurrencer og lotterier. Ved at deltage i en hvilken som helst aktivitet som en del af de tjenester, der er underlagt yderligere vilkår, såsom en lodtrækning, en konkurrence eller et lotteri med officielle regler, accepterer du, at du vil være underlagt disse yderligere vilkår foruden disse anvendelsesvilkår.

15. ANSVARSFRASKRIVELSE. I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, STILLES TJENESTERNE TIL RÅDIGHED FOR DIG, "SOM DE ER", "HVOR DE ER" OG "HVOR DE ER TILGÆNGELIGE" UDEN NOGEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVBESTEMTE.

VI FRASKRIVER OS ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL TJENESTERNE I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, HERUNDER GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRÆNKELSE OG ADKOMST.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, OG UNDERLAGT ALLE GÆLDENDE VILKÅR OG BETINGELSER ELLER POLITIKKER, DER ER GÆLDENDE FOR BRUG AF TREDJEPARTSMATERIALER SOM ANGIVET I AFSNIT 13, GØRES TREDJEPARTSMATERIALER TILGÆNGELIGE FOR DIG "SOM DE ER", "HVOR DE ER" OG "HVOR DE ER TILGÆNGELIGE", UDEN NOGEN FORM FOR GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE. VI FRASKRIVER OS ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL TREDJEPARTSMATERIALER.

UDEN AT DEN GENERELLE KARAKTER AF OVENSTÅENDE DERMED INDSKRÆNKES, GIVER VI I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, INGEN ERKLÆRING OM ELLER GARANTI FOR, AT TJENESTERNE ER SIKRE, AT BRUGERNAVNE, ADGANGSKODER ELLER ANDRE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, SOM DU MÅTTE BRUGE ELLER TILLADE ANDRE AT BRUGE I FORBINDELSE MED TJENESTERNE, VIL FORHINDRE UAUTORISERET ADGANG TIL DIN TJENESTEKONTO ELLER RELATEREDE OPLYSNINGER, ELLER AT TREDJEPART IKKE VIL TAGE ADGANG TIL ELLER MISBRUGE DIN TJENESTEKONTO ELLER RELATEREDE OPLYSNINGER.

ALLE ANSVARSFRASKRIVELSER AF ENHVER ART I DENNE AFTALE (HERUNDER I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DENNE AFTALE) FREMSÆTTES TIL FORDEL FOR BÅDE VIRKSOMHEDEN OG DENS TILKNYTTEDE SELSKABER OG DERES RESPEKTIVE ANDELSHAVERE, AKTIONÆRER, DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE, DATTERSELSKABER, AGENTER, REPRÆSENTANTER, LICENSGIVERE, LEVERANDØRER OG TJENESTEUDBYDERE SAMT DERES RESPEKTIVE EFTERFØLGERE OG TRANSPORTHAVERE (SAMLET KALDET "VIRKSOMHEDSPARTERNE").

Selvom vi tager rimelige skridt til at forsøge at opretholde tjenesternes rettidighed, integritet og sikkerhed, kan vi ikke garantere, at de er eller forbliver opdaterede, komplette, korrekte eller sikre, eller at adgangen til dem vil være uafbrudt. Tjenesterne kan indeholde unøjagtigheder, fejl og materialer, der er i konflikt med denne aftale. Derudover kan tredjeparter foretage uautoriserede ændringer af tjenesterne. Hvis du bliver opmærksom på en sådan ændring, bedes du bruge linket på www.ipren.dk/kontakt-os og give en beskrivelse af den pågældende ændring og dens placering på tjenesterne.

16. ANSVARSBEGRÆNSNING.

INTET I DENNE AFTALE BEGRÆNSER, UDELUKKER ELLER ÆNDRER, ELLER PÅSTÅR AT BEGRÆNSE, UDELUKKE ELLER ÆNDRE, EVENTUELLE LOVPLIGTIGE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

MED HENSYN TIL EVENTUELLE BETINGELSER ELLER GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, ER VORES ANSVAR I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, BEGRÆNSET (EFTER VORES VALG) TIL GENLEVERING ELLER REFUSION AF OMKOSTNINGERNE FOR DEN RELEVANTE DEL AF TJENESTERNE.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING: (A) HÆFTER VI IKKE FOR INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, FØLGESKADER, SÆRLIGE, EKSEMPLARISKE ELLER PØNALE SKADER AF NOGEN ART, ELLER TAB, DER IKKE MED RIMELIGHED KUNNE FORUDSES AF DIG ELLER OS PÅ TIDSPUNKTET, HVOR DU ACCEPTEREDE DENNE AFTALE, OG SOM I HVERT TILFÆLDE OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE OG I HENHOLD TIL ENHVER KONTRAKT, CIVILT RETSBRUD (HERUNDER UAGTSOMHED), OBJEKTIVT ANSVAR ELLER ANDEN TEORI (SAMLET KALDET "INDIREKTE TAB"). TAB ELLER SKADE KAN FORUDSES, ENTEN HVIS DET ER INDLYSENDE, AT DET VIL SKE, ELLER HVIS BÅDE DU OG VI PÅ DET TIDSPUNKT, HVOR KONTRAKTEN BLEV INDGÅET, VIDSTE, AT DET KUNNE SKE.

UDEN AT OVENSTÅENDE DERMED INDSKRÆNKES, HÆFTER VI IKKE FOR INDIREKTE TAB AF NOGEN ART SOM FØLGE AF DIN BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE TJENESTERNE ELLER PÅ GRUND AF PRODUKTER ELLER TREDJEPARTSMATERIALER, HERUNDER SOM FØLGE AF ENHVER VIRUS, DER MÅTTE BLIVE OVERFØRT I FORBINDELSE HERMED.

VIRKSOMHEDSPARTERNE UDELUKKER ELLER BEGRÆNSER PÅ INGEN MÅDE VORES ANSVAR OVER FOR DIG, HVOR DET VILLE VÆRE ULOVLIGT AT GØRE DET. DETTE OMFATTER ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE FORÅRSAGET AF VORES UAGTSOMHED ELLER VORES MEDARBEJDERES, AGENTERS ELLER UNDERLEVERANDØRERS UAGTSOMHED, FOR GROV UAGTSOMHED ELLER FORSÆTLIG ADFÆRD ELLER FOR BEDRAGERI ELLER SVIGAGTIG VILDLEDNING.

VORES MAKSIMALE SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR FOR ALLE SKADER, TAB OG HANDLINGER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED TJENESTERNE ELLER DENNE AFTALE, UANSET OM DET ER UNDER KONTRAKT, CIVILT RETSBRUD (HERUNDER UAGTSOMHED) ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OVERSTIGER IKKE DET STØRSTE BELØB AF (A) DET SAMLEDE BELØB, HVIS NOGET, DER ER BETALT AF DIG TIL OS FOR AT BRUGE TJENESTERNE, OG (B) HUNDREDE DANSKE KRONER (100 DKK).

ALLE ANSVARSBEGRÆNSNINGER AF ENHVER ART I DENNE AFTALE (HERUNDER I DETTE AFSNIT OG ANDRE STEDER I DENNE AFTALE) FORETAGES TIL FORDEL FOR BÅDE VIRKSOMHEDEN OG VIRKSOMHEDSPARTERNE.

MED HENSYN TIL EVENTUELLE BETINGELSER ELLER GARANTIER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL LOVGIVNINGEN, ER VORES ANSVAR I DET OMFANG, DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, BEGRÆNSET (EFTER VORES VALG) TIL GENLEVERING ELLER REFUSION AF OMKOSTNINGERNE FOR RELEVANTE TJENESTER.

17. Tredjeparts krav. Hvis vi sagsøges af en tredjepart som følge af dit brud på denne aftale eller din krænkelse af en tredjeparts rettigheder, er du i det videst mulige omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, ansvarlig for alle hæftelser, skader, domme, kendelser, tab, omkostninger, udgifter og gebyrer (inklusive advokatsalærer) afholdt af virksomhedsparterne.

18. Opsigelse. Du kan til enhver tid holde op med at bruge tjenesterne og derved opsige denne aftale. Vi kan opsige eller suspendere din brug af tjenesterne, hvis du ikke overholder denne aftale, begår svig eller misbrug, eller hvis du eller nogen, der bruger din konto, giver os vildledende oplysninger. Hvis det er rimeligt efter omstændighederne, giver vi dig mindst fireogtyve (24) timers forudgående varsel om opsigelse eller suspension, med det forbehold at hvis vi med rimelighed mener, at du har brudt denne aftale væsentligt, kan vi straks opsige eller suspendere dig. Ved enhver opsigelse eller suspension ophører din ret til at bruge tjenesterne omgående, og vi kan uden ansvar over for dig eller tredjepart omgående deaktivere eller slette dit brugernavn, adgangskode og konto og alt tilhørende materiale uden forpligtelse til at give yderligere adgang til sådanne materialer. Dine forpligtelser i henhold til denne aftale forbliver i kraft efter ethvert udløb eller enhver opsigelse af denne aftale.

19. Lovvalg, jurisdiktion. Medmindre andet er foreskrevet af gældende lov, er denne aftale underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med Englands love uden hensyntagen til gældende principper for lovkonflikter og uanset din placering. Alle tvister mellem dig og os, der opstår som følge af eller i forbindelse med tjenesterne eller denne aftale, uanset om de er baseret på kontrakt, civilt retsbrud, lovgivning, bedrageri, vildledning eller nogen anden juridisk teori, herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav, er underlagt de engelske domstoles eksklusive jurisdiktion, bortset fra at hvis du bor i Skotland, har du også mulighed for i stedet at anlægge sag ved de skotske domstole, og hvis du bor i Nordirland, har du mulighed for i stedet at anlægge sag ved domstolene i Nordirland.

20. Filtrering. Beskyttelsesforanstaltninger med hensyn til forældrekontrol (f.eks. computerhardware-, software- eller filtreringstjenester) er kommercielt tilgængelige, og kan hjælpe dig med at begrænse adgangen til materiale, der kan være skadeligt eller upassende for mindreårige.

21. Information eller klager. Hvis du har et spørgsmål eller en klage vedrørende tjenesterne, bedes du bruge linket på /kontakt-os.

22. Påstand om krænkelse af ophavsret. Hvis du i god tro mener, at materialer, der er tilgængelige på tjenesterne, krænker din ophavsret, kan du skrive til os via e-mail og anmode om, at vi fjerner sådant materiale eller blokerer adgangen til det. Du bedes præcisere identiteten og placeringen af de angiveligt krænkende materialer. Hvis du i god tro mener, at nogen fejlagtigt har indgivet en klage over dig for krænkelse af ophavsretten, kan du sende os en skriftlig indsigelse. Klager og indsigelser skal sendes via linket på /kontakt-os. I USA kan du udover at kontakte os ved at klikke på https://www.ipren.dk/kontakt-os, rette skriftlig henvendelse til virksomhedens repræsentant for klager i forbindelse med Digital Millennium Copyright Act (DMCA) på følgende adresse:

IP Law Department

Kenvue Inc.

199 Grandview Road

Skillman, NJ 08558 USA

23. Denne adresse kan også bruges til at kontakte os vedrørende krav om krænkelse af ophavsret i jurisdiktioner uden for USA, eller du kan kontakte os ved at klikke på https://www.ipren.dk/kontakt-os.

24. Fremadrettede udsagn. Udsagn, der vises på tjenesterne, og som vedrører os, vores datterselskaber eller vores og deres ledelse, og som ikke er historiske kendsgerninger, er "fremadrettede udsagn." Fremadrettede udsagn er kun forudsigelser, og faktiske fremtidige begivenheder kan afvige væsentligt fra dem, der drøftes i ethvert fremadrettet udsagn. Forskellige eksterne faktorer og risici påvirker vores drift, markeder, produkter, tjenester og priser. Disse faktorer og risici er beskrevet i vores nuværende årsrapport, som er indgivet til SEC, og i andre indberetninger, vi sender til SEC. Du kan få adgang til vores seneste SEC-indberetninger via SEC EDGAR-systemet på www.sec.gov, eller du kan få disse indberetninger direkte fra os uden beregning. Vi frasiger os enhver forpligtelse til eller ansvar for at opdatere, revidere eller supplere fremadrettede udsagn eller andre udsagn, der vises på tjenesterne.

25. Andre vigtige vilkår. Denne aftale opretter ikke og skal ikke fortolkes som, at den opretter, et partnerskab, joint venture-, arbejdsgiver/medarbejder-, agentur- eller franchisegiver/franchisetager-forhold mellem dig og os. Dette er en aftale er mellem dig og os. Bortset fra det, der er angivet i afsnit 17, 18 og 27, har ingen anden person ret til at håndhæve vilkårene i denne aftale. Hvis en bestemmelse i denne aftale viser sig at være ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal den pågældende bestemmelse betragtes som fritstående fra denne aftale og vil ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af enhver resterende bestemmelse. Du må ikke overdrage, overføre eller underlicensere nogen af eller alle dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden vores forudgående, skriftlige samtykke. Vi kan overdrage, overføre eller underlicensere nogen af eller alle vores rettigheder eller forpligtelser i henhold til denne aftale uden begrænsninger, forudsat at dette ikke påvirker nogen af dine rettigheder i henhold til denne aftale. Ingen dispensation fra nogen af parterne for brud eller misligholdelse i henhold til denne aftale vil blive betragtet som en dispensation for tidligere eller efterfølgende overtrædelser eller misligholdelser. Enhver overskrift, billedtekst eller afsnitstitel indeholdt heri anvendes udelukkende for nemheds skyld og definerer eller forklarer på ingen måde noget afsnit eller nogen bestemmelse. Alle udtryk, der er defineret i ental, har samme betydning, når de bruges i flertal, hvor det er relevant og medmindre andet er angivet. Enhver brug af udtrykket "herunder" eller variationer deraf i denne aftale skal opfattes som efterfulgt af udtrykket "uden begrænsning". Denne aftale, herunder alle vilkår og betingelser, der er inkorporeret heri, er hele aftalen mellem dig og os vedrørende emnet i denne aftale, og tilsidesætter, såfremt der ikke er tale om svig, alle tidligere eller samtidige skriftlige eller mundtlige aftaler eller forståelser mellem dig og os vedrørende et sådant emne. Meddelelser til dig (herunder meddelelser om ændringer i denne aftale) kan foretages via offentliggørelse på tjenesterne eller pr. e-mail (herunder i hvert tilfælde via links) eller med almindelig post. En trykt version af denne aftale og enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, er tilladt uden begrænsning i retslige eller administrative procedurer baseret på eller i forbindelse med denne aftale i samme omfang og på de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og optegnelser, der oprindeligt blev genereret og vedligeholdt i trykt form. Ingen af parterne er ansvarlige for manglende overholdelse af nogen forpligtelse på grund af årsager uden for dens kontrol.

© McNeil Denmark ApS 2021, medmindre andet er angivet. Alle rettigheder forbeholdes.